Centar za pomoć

SKR

Vaša privatnost je naš prioritet. Svi skraćeni URL-ovi su privatni i samo vi imate pristup...
Ažurirano Prije 2 months
Trenutno postoji samo naš API koji vam može pomoći oko integracije s drugim servisima ili...
Ažurirano Prije 2 months
Možete nas kontaktirati putem obrasca za kontakt na našoj web stranici ili putem e-pošte na...
Ažurirano Prije 2 months
Trenutno ne, ali razmatramo dodavanje ove mogućnosti u budućnosti.
Ažurirano Prije 2 months
Da, možete izbrisati ili deaktivirati svoj skraćeni URL putem korisničkog sučelja. Ako ste link...
Ažurirano Prije 2 months
Registrirani korisnici mogu pratiti statistiku svojih skraćenih URL-ova putem korisničkog...
Ažurirano Prije 2 months
Da, možete odabrati željeni prilagođeni slug (dio URL-a nakon domene) prilikom skraćivanja URL-a...
Ažurirano Prije 2 months
Ne, SKR Shortener je besplatan sustav ne postoji ograničenje u broju skraćenih URL-ova koje...
Ažurirano Prije 2 months
Skraćeni URL-ovi na SKR.HR su trajno aktivni, osim ako korisnik ne izbriše ili deaktivira svoj...
Ažurirano Prije 2 months
Skraćivanje URL-a je jednostavno! Samo zalijepite dugi URL u odgovarajuće polje na našoj...
Ažurirano Prije 2 months