Centar za pomoć

Kako mogu vidjeti koliko je skraćenih URL-ova generirano s mojeg računa?