Centar za pomoć

Kako mogu prenijeti vlasništvo nad skraćenim URL-om drugom korisniku?