Centar za pomoć

Kako mogu biti siguran/sigurna da će moji skraćeni URL-ovi ostati aktivni u budućnosti?