Centar za pomoć

Kako mogu biti siguran/sigurna da će moji skraćeni URL-ovi biti optimizirani za SEO?

Naša platforma automatski generira skraćene URL-ove koji su SEO-friendly, ali preporučujemo da koristite opisne sluge i relevantne ključne riječi kako biste poboljšali SEO performanse vaših linkova.

Niste našli odgovor na vaše pitanje?
Kontaktirajte nas