Centar za pomoć

Da li postoji ograničenje u broju skraćenih URL-ova koje mogu stvoriti?