Centar za pomoć

Da li postoji mogućnost postavljanja vlastitog logotipa ili brenda na skraćene URL-ove?