Centar za pomoć

Da li postoji mogućnost automatskog isteka skraćenih URL-ova na određeni datum ili nakon određenog broja klikova?