Centar za pomoć

Da li mogu pristupiti svojim skraćenim URL-ovima putem API-ja?